CHÚNG TÔI


Là một trong những đơn vị TIÊN PHONG tại Việt Nam ứng dụng hệ thống quản lý tiên tiến nhất hiện nay

Việc ứng dụng phần mềm vào việc theo dõi và quản lý tiến độ dự án tạo điều kiện để Capplus có thể thực hiện các dự án lớn. Nhờ đó không chỉ chất lượng được đảm bảo mà còn bám sát lịch trình và ngân sách một cách hợp lý nhất.

  • 01
    Quản lý quan hệ khách hàng để quản lý khách hàng và dự án
  • 02
    Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp cho tài nguyên doanh nghiệp
  • 03
    Quản lý dự án để kiểm soát tiến độ và quản lý chi phí dự án