KHU VỰC NHÀ MÁY

  • Diện tích: 23,000m2

Là đơn vị thi công ĐẦU TIÊN và DUY NHẤT tại Việt Nam ứng dụng hệ thống quản lý tiên tiến nhất hiện nay

Việc ứng dụng phần mềm vào việc theo dõi và quản lý tiến độ dự án tạo điều kiện để Capplus có thể thực hiện các dự án lớn, với không chỉ chất lượng được đảm bảo mà còn bám sát lịch trình và ngân sách một cách hợp lý nhất.

 

KHU VỰC NHÀ MÁY
Tổng diện tích 23.000m2
Máy làm mộng âm CNC Semac
Máy khoan đục bản lề cnc Semac