HỆ THỐNG QUẢN LÝ

Quản lý trên nền tảng 4.0 với những dây chuyền tân tiến và hiện đại nhất. Đảm bảo kiểm soát tiến độ và nâng cao tỷ lệ thành phẩm giúp Capplus luôn hoàn thành vượt tiến độ với những sản phẩm ưu Việt.

01

Quản lý dự án

Giám sát và quản trị hệ thống đảm bảo
chất lượng, tiến độ và chi phí

02

Quản lý khách hàng

Hoạch định nhu cầu, sản xuất tối ưu
đúng mục tiêu khách hàng

03

Quản trị doanh nghiệp

Đảm bảo tài nguyên doanh nghiệp luôn
đáp ứng được nhu cầu sản xuất