INTCO

  • Thiết kế không gian Tham gia dự án, Capplus đảm nhận phần nội thất cho khu Canteen và Ký túc xá. Trong suốt quá trình thực hiện, bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu của chủ đầu tư, đội ngũ Capplus còn thể hiện trách nhiệm và sự đầu tư kỹ lưỡng cho từng hạng mục chi tiết
  • Thi công Điều này góp phần đưa dự án triển khai đúng tiến độ, chất lượng và an toàn. Tin chắc rằng với sự kết hợp giữa uy tín của Chủ đầu tư và năng lực thiết kế thi công của Capplus, dự án sẽ mang đến những trải nghiệm hoàn hảo cho khách hàng trong tương lai.
Catalogue
  • Khách hàng NHÀ MÁY SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRANG TRÍ CÔNG NGHỆ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
  • Địa chỉ NHÀ MÁY SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRANG TRÍ CÔNG NGHỆ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Các hình ảnh nội thất khác