VICTORIA SQUARE

  • Thiết kế không gian Điểm độc đáo ở dự án này là hình dạng thiết kế hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, các kiến trúc sư cũng tận dụng triệt để những yếu tố tự nhiên như đá lát, cỏ cây, ánh sáng để không gian sống trở nên thoải mái nhất có thể.
  • Thi công Điểm độc đáo ở dự án này là hình dạng thiết kế hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, các kiến trúc sư cũng tận dụng triệt để những yếu tố tự nhiên như đá lát, cỏ cây, ánh sáng để không gian sống trở nên thoải mái nhất có thể.
Catalogue
  • Khách hàng VICTORIA SQUARE
  • Địa chỉ VICTORIA SQUARE

Các hình ảnh nội thất khác