1224029

Thông tin chi tiết
  • Mã sản phẩm

    1224029


  • Kích thước

    1200x2400x9mm


  • Dòng

    Bóng (Polished)


Vật liệu
  • Sintered Stone