1224DG03-2

Tổng quan
Tổng quan
  • Mã sản phẩm

    1224DG03-2


  • Kích thước

    1200x2400x9mm


  • Dòng

    Bóng (Polished)


Vật liệu
  • Sintered Stone