Bàn Console Aramis

Tổng quan
Thông tin chi tiết
  • Mã sản phẩm

    CAP009


  • Kích thước

    D1200 x S400 x C900


  • Phong cách

    Sáng tạo


Vật liệu
  • Gỗ tần bì