Carmen Gray

Tổng quan
  • Mã sản phẩm

    1066


  • Kích thước

    1220x2400mm


  • Dòng

    Màng thông thường


Vật liệu
  • Carbon Wall Panel