Cloud Patterns

Tổng quan
Thông tin chi tiết
  • Mã sản phẩm

    1043


  • Kích thước

    1220x2400mm


  • Dòng

    Tấm tường


Vật liệu
  • Carbon Wall Panel