GL1214Y

Tổng quan
Thông tin chi tiết
  • Mã sản phẩm

    GL1214Y


  • Kích thước

    1600x3200x12mm


  • Dòng

    Mờ (Matt)


Vật liệu
  • Sintered Stone