GL12249W112Y

Tổng quan
Thông tin chi tiết
  • Mã sản phẩm

    GL12249W112Y


  • Kích thước

    1200x2400x9mm


  • Dòng

    Mờ (Matt)


Vật liệu
  • Sintered Stone