GL1632A6Y13

Tổng quan
Thông tin chi tiết
  • Mã sản phẩm

    GL1632A6Y13


  • Kích thước

    1600x3200x6mm


  • Dòng

    Mờ (Matt)


Vật liệu
  • Sintered Stone