GL1632B06G013

Tổng quan
Thông tin chi tiết
  • Mã sản phẩm

    GL1632B06G013


  • Kích thước

    1600x3200x6mm


  • Dòng

    Bóng (Polished)


Vật liệu
  • Sintered Stone