GL1632L16

Tổng quan
Thông tin chi tiết
  • Mã sản phẩm

    GL1632L16


  • Kích thước

    1600x3200x12mm


  • Dòng

    Bóng (Polished)


Vật liệu
  • Sintered Stone