Laser

Tổng quan
Thông tin chi tiết
  • Mã sản phẩm

    5010


  • Kích thước

    1220x2400mm


  • Dòng

    Màng Laser


Vật liệu
  • Carbon Wall Panel