Metal

Tổng quan
Thông tin chi tiết
  • Mã sản phẩm

    3004


  • Kích thước

    1220x2400mm


  • Dòng

    Kim loại


Vật liệu
  • Carbon Wall Panel