MS122409W13L

Tổng quan
Thông tin chi tiết
  • Mã sản phẩm

    MS122409W13L


  • Kích thước

    1200x2400x9mm


  • Dòng

    Bóng (Polished)


Vật liệu
  • Sintered Stone