Pandora Blue

Tổng quan
  • Mã sản phẩm

    8053B-1


  • Kích thước

    1220x2400mm


  • Dòng

    Họa tiết liền mạch


Vật liệu
  • Carbon Wall Panel