Water Ripple

Tổng quan
Thông tin chi tiết
  • Mã sản phẩm

    5007


  • Kích thước

    1220x2400mm


  • Dòng

    Gợn sóng nước


Vật liệu
  • Carbon Wall Panel